English?


Quí vị không cần phải đi mua nước uống, không cần phải khuân vác nặng nề, cũng như không cần phải chứa nhiều bình nước làm chật nhà của quí vị nữạ.

Máy lọc REVERSE OSMOSIS gắn dưới cái sink sẽ cung cấp cho quí vị nước để uống, nấu ăn, làm nước đá trong hơn, cũng như quí vị có thể dùng nước này để nuôi cá rất tốt.

REVERSE OSMOSIS là phương pháp lọc nước rất tinh khiết được xử dụng bởi những hãng lọc nước lớn và của tất cả những tiệm lọc nước bán lẻ. Với kỹ thuật hiện đại, quí vị có thể làm chủ một máy lọc REVERSE OSMOSIS với một giá thật nhẹ nhàng.

$270.00 (5 filter)
(Giá tiền bao gồm cả thuế và tiền công gắn máy)