Vaì Nét Về Chúng Tôi

Công việc do gia đình chúng tôi lập ra và bảo quản.

Chúng tôi cũng là đại lý chính thức của hãng WATER GENERAL Mfg.

Vì thấy nước uống là một vấn đề bận tâm của rất nhiều gia đình trong chúng ta, và với 30 năm kinh nghiệm trên nhiều lãnh vực về kỹ thuật khác nhau tại Mỹ trong đó bao gồm máy lọc nước uống, tâm nguyện của chúng tôi là muốn giúp quí vị giải quyết vấn đề nước uống một cách dễ dàng và ít tốn kém. Cũng như chúng tôi muốn đem sự hiểu biết của mình và những tin tức mới nhất để giúp quí vị hiểu biết về nguồn nước uống một cách tường tận hơn.