Sản Phẩm

Chúng tôi cung cấp những hệ thống lọc nước uống sau đây:


(click to enlarge image)

1 - Hệ thống lọc than - có thể lọc bụi và chlorine.

(click to enlarge image)

2 - Hệ thống 5 filter REVERSE OSMOSIS - có thể lọc bụi, chlorine và ít nhất 90% những khoáng chất hòa tan trong nước.

(click to enlarge image)

3 - Hệ thống 6 filter REVERSE OSMOSIS + DI - có thể lọc bụi, chlorine và ít nhất 95% những khoáng chất hòa tan trong nước.(click to enlarge image)

Chúng tôi cũng có những faucets loại đẹp hơn và cùng mầu với kitchen faucet để quí vị lựa chọn

Sau cùng, xin gọi chúng tôi nếu quí vị có những nhu cầu đặc biệt. Chúng tôi có thể làm những hệ thống trong những trừơng hợp đó.